Suomen Ilmailuliiton valmentajakoulutus

Valmentajakoulutus ilmailulajeihin käynnistetään uudelleen pitkän tauon jälkeen. Koulutus koostuu VOK-koulutuksina suoritettavista yleistä valmentajaopinnoista, henkilökohtaisista oppimistehtävistä sekä ilmailuliiton valmennusseminaarista.

Valmentaja on henkilö, joka harjoittaa tai ohjaa jotakuta tavoitteellisesti. Ilmailussa on perinteisesti keskitytty ajattelemaan ohjaajia vain kouluttajina. Eri lajien harrastajat saavat kouluttajakoulutuksensa oman järjestelmän kautta. Ne ovat lajikohtaisia ja usein viranomaissäätelyn piirissä tapahtuvaa koulutusta. Peruskoulutuksen jälkeen alkaa harrastajan omatoiminen oppiminen. Joissakin lajeissa tätäkin osaa ohjataan koulutusohjeissa mm. pakollisten jatkokurssien muodossa. Valmentajakoulutuksen tavoitteena on tuoda tavoitteellinen ohjaus useampien harrastajien käytettäväksi ja tarjota valmennustehtävien kautta mielenkiintoisia haasteita edistyneemmille harrastajille ja kouluttajille.

Nykyisin kaikille avointa valmentajakoulutusta tuottavat valtakunnalliset liikunnan aluejärjestöt. Suomen Urheiluilmailuopisto aloittaa valmentajakoulutuksen syksyllä 2017. Valmennuskoulutus pohjautuu yleiseen, muiden lajien käytössä olevaan kolmiportaiseen järjestelmään ja ilmailun omiin seminaareihin.

Koulutuksesta kiinnostuneita pyydetään lähettämään ilmoittautumisen yhteydessä ilmailu-CV opistolle. CV:n osaksi kannattaa liittää myös mahdollisten muiden urheilulajien valmennus- ja kouluttajakoulutukseen liittyvät tiedot.

 Valmennuskoulutus 1-tason valmentajaksi koostuu noin 25h lähiopetusta ja noin 25h oppimistehtävistä. Mahdollinen ilmailun kouluttajakoulutus luetaan hyväksi. Kullekin osallistujalle laaditaan henkilökohtainen koulutussuunnitelma.

Koulutuksen aikataulu

- koulutuksen aloitus ja henkilökohtaisen suunnitelman laadinta 10/2017
- osallistuminen VOK-koulutuksiin talvikaudella 17-18 koulutussuunnitelman mukaisesti
-
SIL-valmennusseminaari huhtikuussa 2018 (alustava: henkinen valmennus)

Koulutuksen vastuuhenkilö on Pasi Pirttikoski.

 

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

Ilmoittautumisen tai kiinnostuksen koulutukseen voi laittaa ilmailu-cv:n kanssa suoraan Matin sähköpostiin 22.9.2017 mennessä.

Koulutuspäällikkö
Matti Huoviala
puh. 040 8255 255
matti.huoviala(ät)suio.fi

Hinta

220 eur